EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale

EVTZ

West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk delen dezelfde geografische en cultuurhistorische eigenheid.
De EGTS* West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale heeft als doel de banden tussen deze regio's aan te halen.

Dit samenwerkingsverband overstijgt de grens tussen België en Frankrijk, bouwt de grenzen af in de hoofden van de mensen en tussen de verschillende beleidsniveaus. Zo wordt Europese samenwerking concreet gemaakt voor de inwoners van de grensoverschrijdende regio. De EGTS zet het Europa van Brussel om in de lokale praktijk.

Meer specifiek bevorderen grensoverschrijdende projecten uitwisseling, toenadering en cohesie op ruimtelijk, economisch en sociaalcultureel vlak. Lokale beleidsverantwoordelijken namen het initiatief om met deze EGTS de uitdagingen waar grensregio's voor staan, aan te gaan.

*EGTS staat voor ‘Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking’. Dat is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband naar Europees recht (Verordening EU 1082/2006 en Verordening EU 1302/2013), dat territoriale samenwerking tussen publieke overheden faciliteert. De EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale verenigt 5 Belgische en 8 Franse partners die samen alle publieke overheden vertegenwoordigen.
 

 • France
 • .be
 • Région Nord Pas-de-Calais
 • Vlaamse Overheid
 • Département du Nord
 • Provincie West-Vlaanderen
 • Département du Pas-de-Calais
 • WVI
 • Dunkerque
 • Resoc Westhoek
 • Pays Cœur de Flandre
 • Pays des Moulins de Flandre
 • AGUR