EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale
EGTS GECT
West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale

Structuur en organisatie

De EGTS is een structuur voor multi-level governance: zij groepeert alle bestuursniveaus aan weerszijden van de grens evenals de partners uit het middenveld. Dit impliceert dat de EGTS beslissingen kan nemen en projecten kan uitvoeren die het resultaat zijn van een gezamenlijk overleg. Deze structuur heeft bijgevolg een groot draagvlak in de meest uiteenlopende beleidsdomeinen aangezien alle overheden vertegenwoordigd zijn.

 
De EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale bestaat uit 13 leden:

Aan Belgische kant
 • de federale overheid
 • de Vlaamse overheid
 • de Provincie West‐Vlaanderen
 • WVI (West‐Vlaamse Intercommunale)
 • RESOC Westhoek
Aan Franse kant
 • de Franse staat
 • de Région Hauts-de-France 
 • Conseil départemental du Nord
 • Conseil départemental du Pas‐de‐Calais
 • de Communauté urbaine de Dunkerque (CUD)
 • de Communauté de Communes des Hauts de Flandre
 • het Syndicat Mixte Flandre et Lys
 • het Agence d’Urbanisme et de Développement de la région Flandre‐Dunkerque (AGUR)

 
Daarnaast werkt de EGTS nauw samen met geprivilegieerde partners, die juridisch geen deel uitmaken van de EGTS maar nauw bij de activiteiten betrokken zijn:
 

Aan Belgische kant
 • het Westhoekoverleg, de conferentie van burgemeesters van de 18 Westhoekgemeenten.
Aan Franse kant
 • Pôle Métropolitain Côte d’Opale
 • de Conseils de Développement:
  van de Communauté urbaine de Dunkerque, de Communauté de Communes des Hauts de Flandre en het Syndicat Mixte Flandre et Lys.

Paritaire bestuursorganen

Op elk niveau van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale vind je een paritaire Frans-Belgische vertegenwoordiging. De werktalen zijn het Nederlands en het Frans.
 

 • De zetel van de EGTS is in Dunkerque (F) gevestigd en de kantoren in Veurne (B).
 • De 28 leden van de Algemene Vergadering leggen de grote lijnen van de werking vast. Ze keuren de begroting goed en controleren de financiën. Ze kiezen de co-voorzitters en het Bureau.
 • De 18 leden van het Bureau  staan in voor het dagelijks bestuur.
 • De voorzitter en co-voorzitter (de ene uit België en de andere uit Frankrijk) worden verkozen voor een mandaat van 3 jaar.
 • Het co-secretariaat en de co-directie doen het administratief en financieel beheer en de technische coördinatie.
 • Het technisch comité staat samen met de co-directie in voor de dagdagelijkse werking. Het technisch comité is samen met de verschillende thematische werkgroepen het kloppend hart van de EGTS.
 • Elke thematische werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de partners en andere experten. Ze werken onder leiding van Franse en Belgische coördinatoren.
 • Peters en meters, leden van de Algemene Vergadering maken de link tussen de werkgroepen en de bestuursorganen.
 • France
 • .be
 • Région Nord Pas-de-Calais
 • Vlaamse Overheid
 • Département du Nord
 • Provincie West-Vlaanderen
 • Département du Pas-de-Calais
 • WVI
 • Dunkerque
 • Resoc Westhoek
 • Pays Cœur de Flandre
 • Pays des Moulins de Flandre
 • AGUR